Nhận định nào dưới đây chưa chính xác về hệ Mặt Trời

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác về hệ Mặt Trời

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong Hệ Mặt Trời chỉ Mặt Trời có khả năng tự phát sáng còn các thiên thể khác không thể tự phát sáng mà chỉ có thể phản chiếu ánh sáng hoặc hấp thụ ánh sáng của Mặt Trời.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ mặt trời có các đặc điểm nào dưới đây:

Hệ mặt trời có các đặc điểm là Mặt trời ở trung tâm trái đất và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.

Hệ Mặt Trời là hệ hành tinh gồm có Mặt Trời ở trung tâm và các vật quay xung quanh. Hệ Mặt Trời được hình thành từ sự suy sụp của một đám mây phân tử khổng lồ cách đây gần 4,6 tỷ năm.

Ý nào dưới đây đúng khi nói về Hệ Mặt Trời?

Nhận xét đúng khi nói về Hệ Mặt Trời là Trong Hệ Mặt Trời chỉ mặt trời có khả năng tự phát sáng.

Giải thích:

Trong Hệ Mặt Trời chỉ Mặt Trời có khả năng tự phát sáng còn các thiên thể khác không thể tự phát sáng mà chỉ có thể phản chiếu ánh sáng hoặc hấp thụ ánh sáng của Mặt Trời.

Các hành tinh trong hệ mặt trời có đặc điểm là

Các hành tinh trong hệ mặt trời có đặc điểm là chuyển động quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, trừ kim tinh và Thiên Vương Tinh

Hệ Mặt Trời bao gồm:

Hệ Mặt Trời bao gồm: Mặt Trời, các thiên thể chuyển động xung quanh mặt trời, các đám bụi, khí.
Giải thích: Xem lại Mục I, SGK/19 địa lí 10 cơ bản.

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác về hệ Mặt Trời

Trong Hệ Mặt Trời chỉ Mặt Trời có khả năng tự phát sáng còn các thiên thể khác không thể tự phát sáng mà chỉ có thể phản chiếu ánh sáng hoặc hấp thụ ánh sáng của Mặt Trời.

Cách khởi động phần mềm Quan sát Hệ Mặt Trời:

Cách khởi động phần mềm Quan sát Hệ Mặt Trời là nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm Solar System trên màn hình nền.
Đáp án: B

Hệ Mặt Trời gồm các hành tinh quay quanh Mặt Trời trên một:

Hệ Mặt Trời gồm các hành tinh quay quanh Mặt Trời trên một mặt phẳng quỹ đạo.
Đáp án: A

Phần mềm quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt trời và các Vì sao trong hệ mặt trời là:

Phần mềm quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt trời và các Vì sao trong hệ mặt trời là phần mềm Solar System.
Đáp án: B

Để quan sát các hành tinh của Hệ Mặt Trời ta nháy chuột vào hình các hành tinh trong giao diện chính của phần mềm để mở cửa sổ nút lệnh quan sát các hành tinh. Các hành tinh gồm:

Cửa sổ quan sát các hành tinh của Hệ Mặt Trời gồm các hành tinh là sao Thuỷ, sao Kim, Trái Đất, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X