Nhận định nào dưới đây chưa chính xác trong khai thác thế mạnh vùng Tây Nguyên?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào dưới đây chưa chính xác trong khai thác thế mạnh vùng Tây Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khí hậu Tây Nguyên có tính chất cận xích đạo với một mùa mưa và một mùa khô kéo dài (4 – 5 tháng), mùa khô khiến mực nước ngầm hạ thấp nên việc làm thủy lợi gặp khó khăn gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, mùa khô ở Tây Nguyên vẫn mang lại điều kiện để phơi sấy, bảo quản sản phẩm nên không hoàn toàn gây trở ngại cho phát triển nông nghiệp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X