Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh ở nước ta

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 21/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh ở nước ta trong những năm qua là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh ở nước ta trong những năm qua là thị trường được mở rộng, các sản phẩm nông nghiệp nước ta dần thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Hoa Kì, Nhật Bản, EU,… Công nghiệp chế biến dần hoàn thiện về quy mô cũng như cơ sở vật chất kĩ thuật, giúp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nông sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thị trường trong và ngoài nước tuy biến động nhưng nhìn chung được mở rộng, nhu cầu ngày càng lớn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cây công nghiệp hàng năm được phát triển ở Đông Nam Bộ là:

Cây công nghiệp hàng năm được phát triển ở Đông Nam Bộ là đậu tương.

Đông Nam Bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước: - Cây công nghiệp lâu năm:

+ Cao su: chiếm 65,6% diện tích và 78,9% sản lượng so với cả nước.
+ Cà phê: chiếm 8,1% diện tích và 11,7% sản lượng so với cả nước.
+ Hồ tiêu: chiếm 56,1% diện tích và 62,0% sản lượng so với cả nước.
+ Điều: chiếm 71,1% diện tích và 76,2% sản lượng so với cả nước.

Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là

Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là Cói, đay, mái, lạc, đậu tương.
Bổ sung:
Các cây công nghiệp hàng năm phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, do cây công nghiệp hàng năm là cây trồng ngắn ngày, có thể luân canh, xen canh với cây lương thực.. Một số loại cây công nghiệp hàng năm:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt: tỉ trọng cây công nghiệp tăng, tỉ trọng cây lương thực giảm. Điều này thể hiện điều gì?

Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta được biểu hiện là tăng tỉ trọng cây công nghiệp, giảm tỉ trọng cây lương thực. Điều này chứng tỏ nền nông nghiệp nước ta đang dần phá thế độc canh của cây lúa, phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2012.Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất về diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2005 - 2012.

Căn cứ vào biểu đồ, ta thấy nhận xét đúng nhất về diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2005 - 2012 là: Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng, cây hàng năm giảm, giá trị sản xuất tăng liên tục.

Tây Nguyên có diện tích trồng chè khá lớn là do

Cà phê chè được trồng trền các cao nguyên tương đối cao, khí hậu mát hơn, ở Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Trong cơ cấu ngành trồng trọt nước ta, tỉ trọng cây lương thực đang giảm dần và tỉ trọng cây công nghiệp tăng lên, điều đó cho thấy

Trong cơ cấu ngành trồng trọt nước ta có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp. Điều này cho thấy nước ta đang phát huy tốt thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng -> trước đây chủ yếu sản xuất cây lương thực lúa gạo, hiện nay đã cây .....

Cà phê, cao su, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Á do

Cà phê, cao su, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Á do có khí hậu nóng ẩm, đất badan màu mỡ.
Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm và tương đối ổn định. Có diệc tích đất badan mãu mỡ tập trung với diện tích rộng lớn nên thích hợp phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp rộng lớn, đặc biệt là cây cà phê, cao su, điều, tiêu,…

Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta những năm gần đây là

Xác định từ khóa “hiện nay”, liên quan đến các nhân tố về kinh tế - xã hội
=> Sản xuất nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ. Nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng đã tạo động lực lớn thúc đẩy sản xuất cây công nghiệp ở nước ta ngày càng phát triển và mở rộng (quy luật cung – cầu).

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X