Ba vùng nào chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ba vùng nào chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ba vùng chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta là Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X