Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, nhất là khu vực thành thị vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, nhất là khu vực thành thị vì số dân đông, kết cấu dân số trẻ nguồn lao dộng dồi dào, nền kinh tế còn chậm phát triển

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là:

Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là do ở đây có một mùa đông lạnh, thích hợp trồng các cây cận nhiệt, ôn đới.

Hướng phát triển nông nghiệp chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng là

Hướng phát triển nông nghiệp chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng là hiện đại hóa, gắn với chế biến và dịch vụ.

Giải pháp chủ yếu phát triển cây thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng là?

Giải pháp chủ yếu phát triển cây thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng là sản xuất thâm canh, gắn với thị trưởng tiêu thụ.

Giải pháp chủ yếu phát triển cây ăn quả ở Đồng bằng sông Hồng là:

Giải pháp chủ yếu phát triển cây ăn quả ở Đồng bằng sông Hồng là tăng chuyên canh, gắn với thị trường tiêu thụ.

Đất đai phù sa màu mỡ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng (năm 2006)?

Đất nông nghiệp chiếm 51.2 % diện tích đồng bằng. Trong đó 70% là đất phù sa màu mỡ.

Chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do:

Chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do nguồn thức ăn dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn

Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do vùng này có

Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là do vùng này có Cơ sở nguồn thức ăn dồi dào

Yếu tố quan trọng nhất giúp Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng sản xuất lương thực lớn ở nước ta là

Yếu tố quan trọng nhất giúp Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng sản xuất lương thực lớn ở nước ta là đất phù sa màu mỡ

Biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng là:

Biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng là đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X