Hai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông là

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

ai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông là Độ dốc và chiều rộng của lòng sông

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X