Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng lên khá mạnh không phản ánh điều gì sau đây?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng lên khá mạnh không phản ánh điều gì sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Người dân tiêu dùng xa xỉ thể hiện khả năng tiêu dùng, hoạt động nội thương của nước ta không có tác động đến việc xuất khẩu hàng hóa.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X