Tiềm năng thuỷ điện của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tiềm năng thuỷ điện của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X