Bảo vệ rừng trên thượng lưu các con sông ở Đông Nam Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bảo vệ rừng trên thượng lưu các con sông ở Đông Nam Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bảo vệ rừng trên thượng lưu các con sông ở Đông Nam Bộ nhằm mục đích chủ yếu là để tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ mực nước ngầm.(SGK/181 Địa 12)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X