Người ta đổ vào nhiệt lượng kế ba chất lỏng có khối lượng, nhiệt độ và nhiệt

26/11/2020 20

Câu Hỏi:
Người ta đổ vào nhiệt lượng kế ba chất lỏng có khối lượng, nhiệt độ và nhiệt dung riêng lần lượt là: ${m}_{1}$ = 1kg, ${m}_{2}$ = 10kg, ${m}_{3}$ = 5kg; ${t}_{1}$ = ${6}^{o}$C, ${t}_{2}$ = ${-}{40}^{o}$C, ${t}_{3}$ = ${60}^{o}$C; ${c}_{1}$ = 2000J/kg.K, ${c}_{2}$ = 4000J/kg.K, ${c}_{3}$ = 2000J/kg.K. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho nhiệt lượng kế, nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đáp án B

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X