Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 38oC. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 38${^{o}{C}$. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước sôi vào 15 lít nước lạnh ở 24°C?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


15 lít nước = 15 kg
Nhiệt độ cân bằng của nước pha là t = 38${{}}^{o}{C}$
Nhiệt lượng mà nước sôi tỏa ra là: ${Q}_{1}{=}{m}_{1}{c}\left({{{t}_{1}{-}{t}}}\right)$
Nhiệt lượng mà 15 lít nước lạnh nhận được là: ${Q}_{2}{=}{m}_{2}{c}\left({{{t}{-}{t}_{2}}}\right)$
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:
${Q}_{1}{=}{Q}_{2}{⇔}{m}_{1}{c}{.}\left({{{t}_{1}{-}{t}}}\right){=}{m}_{2}{c}{.}\left({{{t}{-}{t}_{2}}}\right)$
${m}_{1}{.}\left({{{t}_{1}{-}{t}}}\right){=}{m}_{2}\left({{{t}{-}{t}_{2}}}\right)$
⇔ ${m}_{1}$.(100 - 38) = 15.(38 - 24)
⇔ ${m}_{1}$
= 3,38 kg
⇒ Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X