Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng.

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. So sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D
Ta có: Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại.
=> Nhiệt độ cuối cùng của ba miếng bằng nhau.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X