Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 27 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 27 Vật lý lớp 8 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Cơ năng, nhiệt năng:
Câu 2. Phát hiện nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
Câu 3. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?
Câu 4. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
Câu 5. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?
Câu 6. Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Khi vật rơi đến vị trí B thì động năng của vật bằng 1/2 thế năng của nó. Động năng của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J thì có giá trị bằng thế năng. Thế năng của vật ở vị trí A là:
Câu 7. Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 8. Kéo một sợi dây cuốn quanh một ống nhôm đựng nước bịt kín nút, người ta thấy nước trong ống nóng lên rồi sôi, hơi nước đẩy nút bật ra cùng với một lớp khói trắng do các hạt nước rất nhỏ tạo thành. Hỏi trong thí nghiệm trên đã có sự chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng xảy ra khi nào?
Câu 9. Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 10. Khi phanh xe đạp, hai mà phanh áp sát vào vành xe làm cho xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Ở đây xảy ra quá trình chuyển hoá năng lượng:
Câu 11. Một đoàn tàu khi vào ga, người lái tàu phanh lại làm cho tàu chuyển động rồi dừng hẳn. Năng lượng đã chuyển hoá như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất
Câu 12. Quan sát trường hợp hòn sỏi rơi từ cao xuống đất. Trong thời gian rơi thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?
Câu 13. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hoá thế năng thành động năng?
Câu 14. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hoá thế năng thành động năng?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8A
Câu 2CCâu 9D
Câu 3DCâu 10D
Câu 4BCâu 11D
Câu 5DCâu 12A
Câu 6DCâu 13D
Câu 7CCâu 14C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X