Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 4: Biểu diễn lực

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 4: Biểu diễn lực - Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 lý 8 Biểu diễn lực có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Kết luận nào sau đây không đúng?
Câu 2. TH nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động?
Câu 3. Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào do tác dụng của trọng lực?
Câu 4. Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:
Câu 5. Quan sát một vật thả rơi trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lý nào thay đổi?
Câu 6. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi?
Câu 7. Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lý. "Lực và vận tốc là các đại lượng..."
Câu 8. Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?
Câu 9. Kết luận nào sau đây không đúng
Câu 10. Kết luận nào sau đây đúng
Câu 11. Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực
Câu 12. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực?
Câu 13. Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí: .... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.
Câu 14. Lực tác dụng lên vật làm cho vận tốc của vật.....
Câu 15. Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng?
Câu 16. Một vật nếu có lực tác dụng sẽ
Câu 17. Khi có lực tác dụng lên một vật thì ... Chọn phát biểu đúng
Câu 18. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng.
Câu 19. Trường hợp nào sau đây cho vận tốc của vật thay đổi?
Câu 20. Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 4: Biểu diễn lực

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11A
Câu 2BCâu 12C
Câu 3BCâu 13D
Câu 4DCâu 14D
Câu 5CCâu 15A
Câu 6DCâu 16B
Câu 7ACâu 17C
Câu 8CCâu 18D
Câu 9ACâu 19D
Câu 10BCâu 20A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X