Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật như nhau thì dừng lại
⇒ Đáp án A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X