Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn thực chất là

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn thực chất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn thực chất là không giao thương với thương nhân phương Tây.

Giải thích:

“Bế quan tỏa cảng” tức là đóng cửa với nước ngoài, hạn chế những hoạt động mua bán với các quốc gia khác mà chủ yếu là ám chỉ các nước phương Tây. Lí do quan trọng nhất nhà Nguyễn thực hiện chính sách này là do lo sợ trước bước chân xâm lược của thực dân phương Tây.

Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn thực chất là

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đâu là nguyên nhân chính khiến nhà Nguyễn thi hành chính sách "bế quan tỏa cảng", đóng cửa thậm chí là cự tuyệt các nước phương Tây ?

Bởi vì thông qua hoạt động truyền giáo và buôn bán, phương Tây thực hiện thăm dò tình hình Việt Nam để phục vụ âm mưu xâm lược

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?

Chính sách bế quan tỏa cảng làm cho nền ngoại thương của Việt Nam bị hạn chế. Nhưng hậu quả lớn nhất nó để lại là Pháp dựa vào đó để lấy cớ xâm lược Việt Nam, đe dọa nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn giữa thế kỉ XIX đã:

Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn giữa thế kỉ XIX đã khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X