Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn được tổ chức quy củ với số lượng khoảng 20 vạn người, được trang bị vũ khí đầy đủ, có đại bác, súng tay thuyên chiến. Tuy nhiên, số lượng vũ khí hiện đại đó không nhiều. Thời vua Minh Mạng mới chạy được chiếc tàu thủy đầu tiên và các triều vua sau đó, triều Nguyễn ngày càng suy yếu nên trang bị kĩ thuật cho quân đội cũng không hiện đại thêm. Dựa trên những tư liệu đã có, đặc biệt là những bức tranh mô tả binh lính triều Nguyễn, có thể thấy quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn chủ yếu sử dụng giáo mác, đó là những vũ khí lạc hậu, thậm chí theo kiểu trung cổ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?

Chính sách bế quan tỏa cảng làm cho nền ngoại thương của Việt Nam bị hạn chế. Nhưng hậu quả lớn nhất nó để lại là Pháp dựa vào đó để lấy cớ xâm lược Việt Nam, đe dọa nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

Ý không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn là chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ

Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra hậu quả gì?

Trước âm mưu xâm lược của các nước phương Tây, nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đóng cửa với người phương Tây, thậm chí còn thi hành chính sách khủng bố những người theo Thiên chúa giáo. Điều này đã tạo ra cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn ?

Do nạn đói, bệnh dịch, mất mùa, đói kém diến ra ở khắp nơi mà không được nhà nước khắc phục kịp thời nên nông dân đứng lên khởi nghĩa. Đó là biểu hiện rõ nhất cho sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn.

Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi:

Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

Vị vua dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh là Minh Mạng

Giải thích: Từ cuối năm 1831, Minh Mạng cho bỏ các dinh, trấn mà thành lập các tỉnh.


Hình ảnh vua Minh Mạng

Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là

Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là Nho giáo

Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào

Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức lúc đầu, từ những người thân cận về sau chủ yếu dựa vào giáo dục khoa cử

Một trong những chính sách sai lầm của vua quan triều Nguyễn giữa thế kỉ XIX dẫn đến sự rạn nứt khối đoàn kết dân tộc là gì?

Một trong những chính sách sai lầm của vua quan triều Nguyễn giữa thế kỉ XIX dẫn đến sự rạn nứt khối đoàn kết dân tộc là “Cấm đạo” xua đuổi và xử tội giáo sĩ phương Tây

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X