Điền trang là gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2022 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Điền trang là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Điền trang là gì?

TRẢ LỜI

Điền trang là

vùng đất các vương hầu, công chúa, phò mã chiêu tập dân phiêu tán làm nô tì để khai khẩn ruộng đất hoang.

Điền trang là gì?

Năm 1226, nhà Trần cho phép các vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiêu tập những người phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tì để khai khẩn ruộng hoang => lập điền trang.
Câu hỏi liên quan
Thái ấp là gì?

A. Ruộng đất của nông dân tự do.

B. Ruộng đất của địa chủ.

C. Phần đất đai vua ban cho quý tộc, vương hầu.

D. Ruộng đất do vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo khai hoang.

Sự khác nhau cơ bản giữa điền trang và thái ấp thời Trần là gì?

A. Nguồn gốc, chủ sở hữu

B. Tính chất kinh tế trong các điền trang, thái ấp

C. Lực lượng sản xuất trong các điền trang, thái ấp

D. Vai trò của điền trang, thái ấp với chế độ phong kiến thời Trần

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

A. Tích cực khai hoang.

B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

C. Lập điền trang.

D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?

A. Nhà nước cấm buôn bán, họp chợ.

B. Buôn bán trong nước phát triển, buôn bán với nước ngoài chưa hình thành.

C. Buôn bán trong nước và với nước ngoài đều phát triển.

D. Nhà nước khuyến khích họp chợ nhưng hạn chế ngoại thương.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X