Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất cho quý tộc dưới thời Trần được gọi

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất cho quý tộc dưới thời Trần được gọi là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu và ban thái ấp. Tuy nhiên đất đai được ban cấp làm thái ấp các quý tộc chỉ có quyền chiếm hữu, còn nhà nước vẫn nắm quyền sở hữu tối cao.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X