Thái ấp là gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2022 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Thái ấp là gì ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Thái ấp là gì?

TRẢ LỜI

Thái ấp là đất đai vua ban cho quý tộc, vương hầu có công. Thái ấp có quy mô rộng khoảng 1, 2 xã.

Quý tộc có quyền sử dụng và hưởng hoa lợi về đất đai và một phần dân cư trên đó như thu tô thuế, lập phủ, xây dựng các đội quân.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X