Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2022 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào? Câu hỏi thuộc bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?

TRẢ LỜI

Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông

và được tuyển dụng theo chính sách ngụ binh ư nông.

Nhà Trần về cơ bản vẫn duy trì nguyên tắc tổ chức quân đội như thời Lý: Thân quân đối với quân thường trực chuyên nghiệp và Sương quân đối với lực lượng bán chuyên nghiệp, nhưng có những thay đổi quan trọng để phù hợp với tình hình mới dưới triều Trần.

Quân đội Trần là quân đội đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam có được một hệ thống lý luận quân sự thống nhất trong toàn quân với các bộ binh thư có giá trị như: Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư do Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài soạn thảo để toàn quân học tập.

Quân đội Trần có số quân cao nhất vào thời kỳ có chiến tranh chống quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta lần thứ hai (1284) khoảng 300.000 người. Lực lượng vũ trang thời Trần đã từng ba lần đánh tan các đạo quân Nguyên Mông xâm lược nước ta vào những năm 1258, 1285, và 1287 - 1288, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Câu hỏi liên quan
Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?

A. Cấm quân và bộ binh.

B. Bộ binh và thủy binh.

C. Cấm quân và quân ở các lộ.

D. Quân trung ương và quân địa phương.

Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ quân đội nhà Trần đã khắc chữ

A. Thề không đội trời chúng với giặc Mông – Nguyên

B. Nếu gặp giặc Mông – Nguyên, phải liều chết mà đánh

C. Hào khí Đông A

D. Sát thát

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X