Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhà Trần được thành lập năm 1226.
Giải thích: Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Các thế lực phong kiến nổi dậy chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn. Năm 1226, vua Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X