Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X