Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Trần là: Buôn bán trong nước và với nước ngoài đều phát triển.
Giải thích:
+ Ở các làng, xã chợ mọc lên ngày càng nhiều, kinh thành Thăng Long trở thành trung tâm buôn bán nổi tiếng lúc bấy giờ.
+ Buôn bán với thương nhân nước ngoài cũng phát triển nhất là ở các cửa biển Hội Thống, Vân Đồn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X