Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp để phục hồi, phát triển sản xuất là: Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X