Các xưởng thủ công nhà nước không sản xuất những mặt hàng gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các xưởng thủ công nhà nước không sản xuất những mặt hàng gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các xưởng thủ công nhà nước không sản xuất những mặt hàng là Khai thác vàng, đúc đồng.
Giải thích:
+ Nhà Lý lập các xưởng thủ công nhà nước chuyên thực hiện việc đúc tiền, chế tạo vũ khí, chiến thuyền và các đồ tơ lụa, quần áo cho vua quan.
+ Các xưởng thủ công nhà nước thường tập trung các thợ giỏi nhất trong nước.
+ Nghề khai thác vàng, đúc đồng chủ yếu do nhân dân thực hiện.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X