Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng. Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lý đất nước.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X