Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quân đội nhà Trần gồm có: cấm quân và quân ở các lộ.

- Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.
- Quân ở các lộ có chức năng bảo vệ chính quyền ở các địa phương. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X