Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Bộ luật nào được ban hành dưới thời Trần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bộ luật được ban hành dưới thời Trần là Hình luật.
Giải thích:Năm 1341, vua Trần Dụ Tông sai Nguyễn Trung Ngạn và Trương Hán Siêu biên soạn và ban hành bộ Hình luật. Bộ luật này cũng giống như bộ luật thời Lý nhưng được bổ sung thêm.
Theo Wiki: Năm 1230, Trần Thái Tông đã cho xét các luật lệ đời trước, sửa đổi san định thể lệ cho làm ra sách Quốc triều thông chế gồm 20 quyển, quy định về tổ chức chính quyền. Sau đó qua vài lần sửa chữa bổ sung, nhà Trần lại ban hành bộ Quốc triều hình luật.
- Nội dung chủ yếu:
+ Bảo vệ vua, giai cấp thống trị.
+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.
+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.
- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.
- Đặt chuông tại điện Long Trì để dân kêu oan.
=> So với thời Lý, thời Trần đã có những tiến bộ nhất định trong luật pháp và việc quản lí đất nước.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X