Cho dãy biến hóa sau : Ca3(PO4)2 + H2PO4 → H3PO4

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho dãy biến hóa sau :
$Ca3(PO4)2 \overset {+ H2PO4} \rightarrow H3PO4 \overrightarrow + \overset {+Ca3PO4} \rightarrow Ca(H2PO4)2$
Biết hiệu suất 70%, khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 467 gam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng là 400g.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một loại phân lân có chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Lấy 100 gam quặng → mCa3(PO4)2 = 35 gam
→ nCa3(PO4)2 = 0,1129
Bảo toàn P → nP2O5 = 0,1129
→ Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 16,03%

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X