Cho các chất sau : NaOH , H3PO4 , NaH2PO4 , Na2HPO4 , Na3PO4. Trộn các chất trên

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các chất sau : NaOH , H3PO4 , NaH2PO4 , Na2HPO4 , Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là 6.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X