Cho 4 dung dịch sau : Na3PO4 , Na2HPO4 , NaH2PO4 và H3PO4 có cùng nồng độ mol,

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 4 dung dịch sau : Na3PO4 , Na2HPO4 , NaH2PO4 và H3PO4 có cùng nồng độ mol, có các giá trị pH lần lượt là : pH1 , pH2 , pH3 , pH4. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần pH ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần pH là pH4 < pH3 < pH2 < pH1.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X