Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :H3PO4 → X → Y → ZCác chất X, Y,

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ :
H3PO4 → X → Y → Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các chất X, Y, Z lần lượt là H4P2O7 , HPO3 , P2O5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X