Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. Các chất tan có trong dung dịch X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các chất tan có trong dung dịch X là Na3PO4 , Na2HPO4 và Na2SO4.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X