Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch

11/12/2020 45

Câu Hỏi:
Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozo đã dùng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
nAg = 0,02 mol

Glucozo → 2Ag

=> nGlucozo = nAg : 2 = 0,01 mol

=> CM = 0,01 : 0,05 = 0,2M

Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozo đã dùng là 0,20 M

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X