Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất

11/12/2020 42

Câu Hỏi:
Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
nC2H5OH = 92/46 = 2mol

⇒ nC6H12O6 = 1/2.nC2H5OH = 1mol.

=> H = 1.180/300.100% = 60%

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 60%.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X