Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau đây

11/12/2020 28

Câu Hỏi:
Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau đây
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Để tráng bạc, hợp chất phải có chức –CHO nên loại A

Chọn glucozo vì glucozo không độc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X