Khí CO 2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung

11/12/2020 45

Câu Hỏi:
Khí $CO _{2}$ chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp $CO _{2}$ cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Khí $CO _{2}$ chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để cung cấp $CO _{2}$ cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là 67200 lít

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X