Trắc nghiệm vật lý 10 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 37 - Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng có đáp án

Câu 1. Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?
Câu 2. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:
Câu 3. Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
Câu 4. Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:
Câu 5. Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:
Câu 6. Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:
Câu 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?
Câu 8. Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :
Câu 9. Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?
Câu 10. Để xác định hệ số căng bề mặt của rượu người ta làm như sau: Cho rượu vào cái bình chảy nhỏ giọt ra ngoài theo một ống nhỏ, đường kính miệng ống là d = 4mm, đặt thẳng đứng. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 2s. Sau 65 phút có 100g rượu chảy ra. Lấy g = 10m/${s^2}$. Hệ số căng bề mặt của rượu là:
Câu 11. Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là ${9}{,}{2}{.}{10}^{{{-}{ }{3}}}{N}$. Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:
Câu 12. Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không bị nước làm dính ướt. Biết bán kính của quả cầu là 0,1cm, suất căng bề mặt của nước là 0,073N/m.
Câu 13. Cho ${3}{c}{m}^{3}$ nước vào ống nhỏ giọt đường kính 1mm, thấy nhỏ được 120 giọt. Tìm hệ số căng bề mặt của nước, biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3
Câu 14. Một vòng nhôm có bán kính 7,8cm và trọng lượng 6,9.10-2N tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng ra thì cần một lực tối thiểu là bao nhiêu? Cho hệ số căng bề mặt của xà phòng là 0,04N/m
Câu 15. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm
Câu 16. Hệ số căng bề mặt chất lỏng không có đặc điểm
Câu 17. Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể, có đường kính 20 cm được treo bởi một lực kế sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho hệ số lực căng bởi bề mặt của nước là 73.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên vòng nhôm có độ lớn gần đúng bằng
Câu 18. Một màng xà phòng được căng trên một khung dây đồng hình vuông có chu vi là 320 mm. Cho hệ số căng bề mặt của nước xà phòng là 40.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên mỗi cạnh khung dây có độ lớn là
Câu 19. Một màng xà phòng được căng trên một khung dây đồng hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây AB dài 10 cm có thể trượt không ma sát trên khung, nằm cân bằng (Hình 37.1). Cho hệ số căng bề mặt của nước xà phòng là 40.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/${s}^{2}$. Khối lượng của đoạn dây AB là
Câu 20. Một ống nhỏ giọt dựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt hoàn toàn miệng ống và đường kính miệng dưới của ống là 0,45 mm. Hệ số căng bề mặt của nước là 72.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Trọng lượng lớn nhất của giọt nước khi rơi khỏi miệng ống gần đúng là
Câu 21. Một chiếc vòng nhôm có trọng lượng P = 62,8.${10}^{{{-}{3}}}$N đặt thẳng đứng sao cho đáy của nó tiếp xúc với mặt nước. Cho đường kính trong và đường kính ngoài của vòng nhôm lần lượt là 46 mm và 48 mm; hệ số căng bề mặt của nước là 72.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Kéo vòng nhôm bằng một lực F thẳng đứng lên trên, để kéo được vòng nhôm rời khỏi mặt nước thì độ lớn của lực F phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất là
Câu 22. Một lượng nước ở trong ống nhỏ giọt ở ${20}^{o}{C}$ chảy qua miệng ống tạo thành 49 giọt. Cũng lượng nước và ống nhỏ giọt trên nhưng ở ${40}^{o}{C}$, nước chảy qua miệng ống được 51 giọt. Bỏ rqua sự dãn nở vì nhiệt; hệ số căng mặt ngoài của nước ở 20oC là 72.10-3N/m. Hệ số căng bề mặt của nước ở 40oC là
Câu 23. Một khối gỗ hình trụ có khối lượng 20 g đặt nổi trên mặt nước, trục của khối gỗ nằm thẳng đứng. Đường kính tiết diện của khối gỗ d =10 mm; nước dings ướt hoàn toàn gỗ. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/${m}^{3}$và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/${s}^{2}$. Độ ngập của khối gỗ trong nước là
Câu 24. Một ống thủy tinh thẳng dài, có tiết diện nhỏ, bên trong chứa nước. Biết nước dính ướt thủy tinh. Dựng ống sao cho ống lệch so với phương thẳng đứng góc ${10}^{o}$. Mặt thoáng của nước bên trong ống có dạng
Câu 25. Một cọng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cọng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cọng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là ${σ}_{1}{=}{73}{.}{10}^{{{-}{3}}}{N}{/}{m}{;}{σ}_{2}{=}{40}{.}{10}^{{{-}{3}}}{N}{/}{m}$
Câu 26. Vòng kim loại có đường kính ngoài 40mm và đường kính trong 38mm được treo vào một lò xo cố định sao cho vòng nằm trong mặt phẳng ngang. Nhúng vòng vào nước rồi hạ từ từ bình chứa xuống. Vào thời điểm vòng rời khỏi mặt nước lò xo dãn thêm 20mm. Tính hệ số căng bề mặt của nước, biết độ cứng của lò xo là 0,5 N/m
Câu 27. Có ${20}{ }{c}{m}^{3}$ nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt. Biết σ = 0,073N/m, D = 1000kg/m3 và lấy g = 10m/s2.

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 15D
Câu 2CCâu 16A
Câu 3CCâu 17C
Câu 4BCâu 18D
Câu 5CCâu 19B
Câu 6ACâu 20A
Câu 7CCâu 21C
Câu 8CCâu 22D
Câu 9ACâu 23B
Câu 10ACâu 24C
Câu 11ACâu 25C
Câu 12DCâu 26C
Câu 13BCâu 27B
Câu 14C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X