Một ống nhỏ giọt dựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một ống nhỏ giọt dựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt hoàn toàn miệng ống và đường kính miệng dưới của ống là 0,45 mm. Hệ số căng bề mặt của nước là 72.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Trọng lượng lớn nhất của giọt nước khi rơi khỏi miệng ống gần đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X