Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

09/12/2020 119

Câu Hỏi:
Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X