Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể, có đường kính 20 cm

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một chiếc vòng nhôm có bề dày không đáng kể, có đường kính 20 cm được treo bởi một lực kế sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho hệ số lực căng bởi bề mặt của nước là 73.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Lực căng bề mặt tác dụng lên vòng nhôm có độ lớn gần đúng bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X