Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:

09/12/2020 76

Câu Hỏi:
Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X