Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu

09/12/2020 76

Câu Hỏi:
Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là ${9}{,}{2}{.}{10}^{{{-}{ }{3}}}{N}$. Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X