Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?

09/12/2020 101

Câu Hỏi:
Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X