Giáo dục khoa cử của nước ta giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX có

18/11/2020 227

Câu Hỏi:
Giáo dục khoa cử của nước ta giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX có điểm hạn chế gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Điểm hạn chế của giáo dục thi cử của nước ta giai đoạn từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX là: nội dung thi cử chủ yếu vẫn là kinh, sử. Các bộ môn khoa học tự nhiên không được chú ý, không được đưa vào nội dung thi cử.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X