Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào ?

18/11/2020 598

Câu Hỏi:
Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực: Sử học.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X