Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là: Quần thể di tích cố đô Huế.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì ?

Chính sách bế quan tỏa cảng làm cho nền ngoại thương của Việt Nam bị hạn chế. Nhưng hậu quả lớn nhất nó để lại là Pháp dựa vào đó để lấy cớ xâm lược Việt Nam, đe dọa nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

Ý không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn là chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ

Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn ?

Do nạn đói, bệnh dịch, mất mùa, đói kém diến ra ở khắp nơi mà không được nhà nước khắc phục kịp thời nên nông dân đứng lên khởi nghĩa. Đó là biểu hiện rõ nhất cho sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn.

Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi:

Phong trào đầu tranh của nông dân chống triều Nguyễn diễn ra khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền.

Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

Vị vua dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh là Minh Mạng

Giải thích: Từ cuối năm 1831, Minh Mạng cho bỏ các dinh, trấn mà thành lập các tỉnh.

Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh
Hình ảnh vua Minh Mạng

Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là

Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là Nho giáo

Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về

Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về Quốc sử quán

Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào

Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức lúc đầu, từ những người thân cận về sau chủ yếu dựa vào giáo dục khoa cử

Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là

Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là quần thể cung điện, lăng tẩm ở Huế

Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là

Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là các làng, phường thủ công trong nhân dân vẫn được duy trì nhưng không phát triển

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X