Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là: quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X