Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là gì?

18/11/2020 147

Câu Hỏi:
Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là: Lịch triều hiến chương loại chí.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X